27.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1308

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı yapılacaktır.

​Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 05.01.2017 tarih ve
42254591-320.04.06-E.38514 sayılı yazılarına istinaden, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nce 08 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da

''