19.6.2017 / Gösterim Sayısı : 1143

Borçları Muaccel Halde Bulunan Kooperatif ve Kooperatif Ortaklarının Borç Yapılandırması.

DUYURU

Bakanlığımız Kaynaklı Proje Uygulamış Olan ve Borçları Muaccel halde Bulunan Kooperatif ve Kooperatif Ortaklarının Borçları Yeniden Yapılandırılacak.

Bakanlığımızca Kredi Kullandırılan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak 10 (on) yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun 4’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası   ile Bakanlığımızın 07/06/2017 tarih ve Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması 2017   Genelgesi kapsamında kooperatif ve ortakların muaccel durumdaki borçları yeniden yapılandırılacaktır.

İlimizde Bakanlığımız Kaynaklı Proje Uygulayan ve  borçları muaccel halde bulunan Kooperatifler :
  • S.S. Akçakent İlçesi Akçakent Merkez-Ayvalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Akçakent İlçesi Taşlıoluk, Polatlı, Avanoğlu  Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Boztepe İlçesi Boztepe Merkez, Çmelli, Eskidoğanlı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Boztepe İlçesi Büyükkışla  Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Boztepe İlçesi Yenidoğanlı  Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Kaman  İlçesi Kargın Yenice  Kasabası  Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Kaman  İlçesi Selimağa-Tatık Köyleri  Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  • S.S. Merkez Karahıdır Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 
olup, bu kooperatiflerin borçları muaccel halde bulunan ortakları (borçlular veya borçla ilgili olanların ) 31/07/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

NOT :  Borçları Muaccel halde olup, 6736 Sayılı Kanun kapsamında 2016 yılında borçlarını yeniden yapılandıran kooperatif tüzel kişilikleri ve kooperatif ortakları başvuruda bulunamazlar.
''